FARSI WEBINAR

  • اکنون شما میتوانید با شرکت در سمینار زنده اطلاعاتی‌-آموزشی‌  اینترنتی ما که ۳ شنبه‌ها بر روی اینترنت برگزار میشود اطلاعات اولیه را برا وارد شدن به دنیای سهام گرفته و در صورت تمایل به جمع دانشجویان ما بپیوندید. شرکت در این سمینار رایگان می‌باشد . لطفا فرم را پر کرده و برای ما ارسال فرمایید. به محض دریافت فرم ما اطلاعات چگونگی‌ شرکت در این سمینار را از طریق ایمیل برای شما خواهیم فرستاد